Novinky

Cena Milady Paulové 2021 – nominujte svoji matematičku!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ve spolupráci s Národním kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, vyhlašuje 13. ročník Ceny Milady Paulové v roce 2021 v oblasti matematika. Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky výzkumu v odvětvích teoretické a aplikované matematiky významně prostupují do většiny oblastí každodenního života a žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku....

Zúčastněte se letní školy GE Academy

Evropský projekt GE Academy ve spolupráci s Technickou univerzitou v Madridu pořádá v termínu 7. až 11. června online letní školu na téma „Gender, města a plánovací proces: Tvorba výzkumu v oblasti klimatu, energie a mobility.“ Přihlašovat se můžete do 6. května.   Letní škola se zaměří na genderový výzkum ve městech a plánovací procesy. Věnovat se též bude genderové dimenzi městského a dopravního výzkumu, přičemž vezme v úvahu zejména genderově relevantní aspekty důležitých průřezových...

Webinář: Genderové aspekty Horizontu Evropa

Marcela Linková, Timea Crofony, a Pavla Araudo ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR přednesou 13/05 prezentaci k genderovým aspektům programu Horizont Evropa. Ten od letoška přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti, které se týkají zejména vypracování a zavádění plánů genderové rovnosti ve veřejných výzkumných a vzdělávacích institucích, a také hlubšího zohlednění genderové dimenze v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti pro předkladatele projektů do programu Horizontu...

Využití participativních technik v přípravě plánu genderové rovnosti

Zveme Vás na další z workshopů Komunity pro změnu, ve kterém bychom chtěly objasnit proč a jakým způsobem využívat participativní techniky zejména při přípravě plánů genderové rovnosti v instituci. Promluvíme o tom, jakým rizikům jsou instituce a jejich vznikající plán genderové rovnosti vystaveny, pokud plán není vytvářen společně s osobami zaměstnanými v instituci, jejichž pracovní prostředí se snaží proměňovat. Vyzkoušíme si některé z nejvíce využívaných technik online a budeme diskutovat o tom, kdy a v...

Tipy týmu NKC – gender a věda

Žádný krteček, lulda nebo žemlička: Duo docentky prezentují výsledky svého výzkumu pomocí stand-upu. „Jednou jsme si nachystaly konferenční příspěvek o odpůrcích sexuální výchovy. A ten se nám tak povedl a byl tak zábavný, že jsme si říkaly, že by stálo za to s tím vystupovat,“ vrací se k nápadu vytvořit stand-up dvojici socioložky Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská. Jako Duo docentky ve vystoupeních už přes dva roky kloubí osobní příběhy, historky, a především výsledky svých...

Rozhovor s laureátkou Ceny Milady Paulové, dr. Ilonou Müllerovou

  Dr. Ilona Müllerová v Česku založila obor elektronové mikroskopie a coby vedoucí vědecké skupiny a později i Ústavu přístrojové techniky patří mezi světové špičky oboru. O tom, co považuje za vrchol své kariéry, proč technice dominují muži, ale i tom, proč se podle ní mají mladší lidé ve vědě více motivovat, se dozvíte v rozhovoru, který poskytla exkluzivně NKC. Paní doktorko, na čem momentálně pracujete? Již osmým rokem vedu Ústav přístrojové techniky, takže na...

Slavné a zapomenuté

Žena, která světu přinesla Čapka: Anna Auředníčková (22. 1. 1873 – 19. 7. 1957) Anna Auředníčková, překladatelka a prozaička, je dnes známá spíše jen v obci překladatelské, nesporný přínos její práce ovšem dokládá fakt, že za své „zásluhy o propagaci české literatury a umění v Rakousku a podporu poskytovanou českým umělcům“ jí byl v roce 1928 propůjčen československý Řád Bílého lva. Ke svému povolání se dostala z důvodů finanční nouze, když s manželem, který byl...

Jedna velikost nestačí: Genderová dimenze v zemědělství

I když je dnes význam zemědělství v některých oblastech světa vyšší než v jiných, každá země a její ekonomika závisí na plodinách a surovinách, které zemědělství vyprodukuje. Za jejich produkcí ve velké míře stojí ženy, které především v zemích třetího světa tvoří většinu zemědělské pracovní síly. Navzdory tomu zemědělkyně jak v rozvojovém, tak vyspělém světě, čelí mnoha genderově specifickým překážkám, které pramení z jejich nedostatečného přístupu k vlastní půdě, rozhodovacím pozicím, zdrojům či vzdělání.  Pokud...

Ze světa vědy a rovnosti

Jak vypadá vědec? Děti kreslí ženy více než kdykoli předtím Počty amerických dětí, které ve škole při úkolu „Nakreslete vědce“ nakreslí ženu, stále rostou. Hovoří o tom nová studie, jež shromáždila informace o téměř 21 000 obrázcích nakreslených v průběhu 50 let. Děti, které tento úkol vypracovávaly v 60. a 70. letech, nakreslily ženu v méně než 1 % případů. Podle závěrů nové studie ale počty obrázků vědkyň v roce 2016 tvořily jednu třetinu, a u dívek...

Novinky z Evropy 2: GE Academy

V lednu jsme vás informovaly o dění na dvou ze čtyř evropských projektů – Gender-SMART a GENDERACTION, – na kterých spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy ze zahraničí. Dnes vám přinášíme aktuální informace o projektu GE Academy, do kterého jsme zapojeny od roku 2019.  Původním záměrem projektu GE Acadamy, jenž cílí na osoby působící v HR, genderové expertky či experty, management organizací, vysokoškolské vyučující nebo výzkumníky a výzkumnice, bylo nabídnout velmi široké portfolio vzdělávacích formátů. „Z...