Novinky

Workshop KPZ: genderová dimenze

16. 2. 2020, 9:30- 12:00, workshop Komunity pro změnu (online) Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje: Jak integrovat perspektivu pohlaví a genderu do výzkumné praxe s ohledem na aktuální požadavky Horizontu Evropa: pro projektová oddělení výzkumných organizací i výzkumné pracující Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací rozumíme zohlednění poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (sociokulturní faktory) ve výzkumné praxi. Takové zvažování a jeho integrace napomáhá excelenci a validitě výzkumných výsledků,  tvorbě...

Nová příručka NKC: Jak na změnu v instituci

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, Horizont Evropa, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Pokud ano, všude narazíte na požadavek, aby se vaše instituce začala systematicky věnovat podpoře genderové rovnosti. Praktické rady a příklady dobré praxe ze zahraničních i českých institucí, které si tímto procesem již prošly, najdete v naší nové příručce Jak na změnu: Genderová rovnost v instituci. Publikace je dostupná online a krok za krokem popisuje,...

Gina Rippon: Genderovaný svět vytváří genderované mozky

Minulý týden v NKC – gender a věda proběhla přednáška prof. Giny Rippon na téma neurosexismus. Přednášky, jež organizovaly lektorky naší Komunity pro změnu, se účastnilo rekordní množství lidí, a to 170.   Gina Rippon ve své přednášce např. vysvětlila roli, kterou mohou neurovědy hrát při výzkumné honbě za lepším porozuměním genderových a pohlavních rozdílů. Zmínila také svůj výzkum, jenž zahrnuje nejmodernější techniky zobrazování mozku, které zkoumají, jak mozek interaguje se svým světem. Nové techniky zobrazování...

Komunita pro změnu slaví další úspěch

Dnešní on-line workshop Komunity pro změnu na téma genderový audit v instituci přilákal přes 50 sledujících! Hostky Dita Jahodová (MPSV ČR) a Klára Čmolíková Cozlová (Gender Studies) svými zkušenostmi a praktickými radami k auditům rozpoutaly bohatou diskuzi mezi sledujícími z mnoha českých univerzit a výzkumných ústavů, která přinesla zásadní otázky k zadávání a průběhu auditů. Náš modul k genderovým auditům v instituci je ke stažení ZDE.

Online workshop Genderový audit v instituci. Přidejte se!

Webinář nabídne úvodní seznámení s problematikou genderových auditů v institucích a zodpoví následující otázky: Co je genderový audit? Jaké informace a data budete k šetření potřebovat? Koho zapojit? Jak sbírat a vyhodnocovat data? Mimo odpovědi na tyto otázky vám webinář poskytne i praktické příklady pro design auditu a další cenné informace. KDY: Úterý 8. prosince 2020, 9.30 – 12.00 KDE: Zoom (registrace ZDE) LEKTORKY: Timea Crofony & Pavla Rypáčková (teoretická část) Dita Jahodová & Klára...

Komunita pro změnu až v Jeseníkách!

Přednáška Rovné příležitosti ve vědě a výzkum pro výzkumný ústav Agrovýzkum Rapotín, kterou jsme dnes 9. 11- organizovaly v rámci činnosti naší Komunity pro změnu,  pokryla témata týkající se institucionální změny směrem k férovosti na všech rovinách od strukturálních a kulturních změn až po nevědomé předsudky a genderovou dimenzi v obsahu zemědělského výzkumu. V tématu genderové dimenze v zemědělském výzkumu jsme se inspirovaly zejména výstupy projektu GenderSMART, do kterého je zapojeno i naše Centrum.

Oertelt-Prigione: Genderově senzitivní výzkum je nutností

NKC – gender a věda zorganizovalo další z cyklu přednášek zahraničních odbornic v oblasti genderové dimenze v obsahu výzkumu, vývoje a inovací. Tentokrát na téma  „COVID-19: What is a pandemic teaching us about the impact of sex and gender on health?“ s lékařkou a expertkou v oblasti genderově senzitivní medicíny, Sabine Oertelt-Prigione MD, PhD, MScPH. Přednášky konané 27. 10. se zúčastnilo na třicet osob z mezinárodního i tuzemského vědeckého prostředí. Diskutována byla nejnovější data týkající...

NKC a rezistence k rezistencím

Dne 24.8. NKC – gender a věda v rámci aktivit Komunity pro změnu uspořádalo online workshop s názvem „Rezistence ke změně: Změna rezistencí!“ Setkání bylo zaměřené na práci s rezistencemi, se kterými se můžeme setkat při prosazování strukturální změny směrem k genderové rovnosti v institucích. Lektorkami byly zahraniční vědkyně a expertky na problematiku rovnosti ve vědě Anita Thaler a Jennifer Dahmen-Adkins. Workshopu se zúčastnily osoby z veřejné správy, z univerzit, výzkumných organizací i začínající vědkyně....

Rezistence ke změně: Změna rezistencí!

Připojte se k webináři Anity Thaler (IFZ, Rakousko) & Jennifer Dahmen-Adkins (RWTH Univerzita v Cáchách, Něměcko), jenž proběhne 24. srpna v pořadatelské gesci Komunity pro změnu NKC – gender a věda! Tento webinář – vedený v AJ – se zaměřuje na individuální zkušenosti s odporem vůči organizačním změnám při zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích. Anita a Jennifer mají bohaté zkušenosti v oblasti rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a obě se podílely na...

Webinář KpZ: Nevědomé předsudky v akademii

Pro Komunitu pro změnu a další zájemkyně a zájemce, jsme připravily webinář s názvem Genderové předsudky. V něm se věnujeme neuvědomovaným předpojatostem a stereotypům nejprve obecně: jak vznikají, proč je máme, co s nimi můžeme dělat. V druhé části se pak zaměřujeme na důsledky a prevenci genderových předsudků.