NKC na domácí scéně

Domů NKC na domácí scéně


Podpora institucí

Komunita pro změnu v průběhu celého roku 2020 sledovala nejnovější vývoj v Evropském výzkumném prostoru a poskytovala informace o záměru Evropské komise zahrnout plány genderové rovnosti mezi podmínky pro získání podpory z nadcházejícího programu Horizont Evropa. Společně s odbornicemi Anitou Thaler a Jennifer Dahmen-Adkins jsme uspořádaly workshop „Resistances to Change“, který se zaměřil na překonávání resistencí vůči změnám směrem ke spravedlivějším pracovním podmínkám v institucích.

V září vyvrcholila intenzivní spolupráce s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, a to formou série přednášek s názvem „Akademická kariéra z jiných perspektiv.“ Přednášky představily pracovnicím a pracovníkům FZÚ témata rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, rodičovství a rovných příležitostí.

Kromě individuálních konzultací pro řadu českých výzkumných a vysokých škol (CEITEC, UHK, FEL ČVUT) jsme také uspořádaly workshopy na míru o rovných pracovních podmínkách (FNUSA, Agrovýzkum Rapotín) a otevřené workshopy pro členky a členy Komunity pro změnu. Cílem obou otevřených seminářů bylo poskytnout více informací o plánech genderové rovnosti. První se zaměřil na obecné informace, zatímco druhý poskytl podrobnosti o tématu genderových auditů.

Velký úspěch sklidily online přednášky se zahraničními odbornicemi. V říjnu jsme pozvali prof. Sabine Oertelt-Prigione, která hovořila o genderových aspektech a genderové slepotě výzkumu a lékařských studií COVID-19. Na začátku prosince jsme uspořádali přednášku prof. Giny Rippon o neurosexismu a genderových stereotypech v neurovědách. Celkem se obou akcí zúčastnilo rekordních 210 lidí.

Pro rok 2021 plánuje Komunita pro změnu sérii seminářů, které se zaměří na plány genderové rovnosti, jejich přípravu a implementaci. Začátkem roku bude také na našem webu k dispozici aktualizovaná metodika provádění rovnosti žen a mužů ve výzkumu, zohledňující nejnovější vývoj na úrovni EU.

Domácí politika

Rok 2020 byl na politické úrovni pro tým NKC sice náročný, ale velmi úspěšný. Díky členství v několika poradních a odborných orgánech jsme přispěli k tvorbě Národní strategie výzkumu, vývoje a inovací 2021+, která se vůbec poprvé zabývá otázkami rovnosti žen a mužů. Podíleli jsme se také na vypracování Strategie rovnosti 2021+, která bude obsahovat část věnovanou výzkumu a inovacím. Po jmenování nových členek Rady pro vědu, výzkum a inovace zahájila kolegyně Hana Tenglerová úzkou spolupráci s odpovědnou členkou Rady a vypracovala metodiku pro poskytovatele v oblasti genderové rovnosti. Metodika byla Radou přijata na podzim 2020 a poté byla představena Vědecké radě Grantové agentury ČR a fóru poskytovatelů.

V říjnu 2020 uspořádalo NKC pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové šestou národní konferenci o příležitostech a výzvách v kariéře výzkumnic. Akce se zúčastnilo osmdesát lidí z akademické obce, včetně řady vedoucích klíčových výzkumných institucí a orgánů státní správy.

Kromě pokračující spolupráce s Ministerstvem školství jsme v roce 2020 prohloubily spolupráci s Akademií věd a s Úřadem vlády. V nadcházejícím roce se těšíme na zahájení spolupráce s novou pracovní skupinou, která bude ustavena při Akademii věd po zvolení nové akademické rady.

Mentoring

Nejdůležitější událostí loňského ročníku mentoringového programu byla mezinárodní online konference „Mentoring in Academia and Research: a Tool to Improve Gender Equality in Human Resource Management“. Konference, která se konala online 23. října, byla organizována NKC a evropskou sítí mentoringových programů eument-net. Program konference byl rozdělen na tři sekce, na nichž se diskutovala tvorba mentoringového programu či práce s mentees a s mentory či mentorkami. Online formát, který si vynutila pandemie COVID-19, sice zamezil osobnímu kontaktu, ale zároveň umožnil účast mnohem širšímu publiku – konference se zúčastnilo více než 70 lidí z 18 zemí světa. Další informace si můžete přečíst zde.

Pro veřejnost

Na poli popularizačních aktivit pro nás rok 2020 začal již tradičním Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, ke kterému jsme v únoru připravily 11denní kampaň na sociálních sítích. #HolkyVeVědě a #GirlsInScience získaly pozornost tisíců čtenářek a čtenářů a upozornily na 14 nadějných začínajících vědkyň. „Chtěly jsme ukázat jejich úspěchy a motivovat pro vědeckou profesi další dívky,“ řekla ke kampani vedoucí NKC, Marcela Linková.

Na první akci jsme si kvůli epidemiologické situaci musely počkat až do srpna, ale vyplatilo se. V pořadí již třetí brunch pro začínající vědkyně s vysoce postavenou či vynikající vědkyní tentokrát proběhl s předsedkyní Grantové agentury ČR, dr. Alice Valkárové. Na akci s názvem „Přes překážky“ s ní o svých problémech a návrzích k jejich řešení přišlo diskutovat na 50 vědkyň z celého Česka.

Následovalo nejrušnější období roku – v říjnu a listopadu totiž proběhly všechny plánované diskuse. První z nich, říjnová „Feministická eroze“, organizovaná v rámci ozvěn AFO Olomouc v Praze, se zabývala tématem antifeministických postojů v české společnosti. V pořadí druhá diskuse s názvem „Soukromý život žen během pandemie“, organizovaná v rámci Týdne vědy a techniky, se věnovala dopadu pandemie na české ženy. Jak důležité toto téma pro společnost je, se odrazilo v neobvykle vysokém počtu registrovaných účastnic a účastníků – 120. Třetí a poslední diskuse „Výzvy asistenčních technologií“ v rámci Noci vědců a vědkyň otevřela dosud přehlížené téma diskriminace v technologickém vývoji.

V tomto roce pro vás chystáme novinku – nové webové stránky, které se budou zabývat tématem genderové dimenze ve výzkumu, vývoji a inovacích.  Kromě již zveřejněných dílů rubriky „Jedna velikost nesedí všem“ se zde budete moci seznámit i s celou další řadou oblastí, ve kterých může mít nedostatek rozmanitosti nebezpečné, a někdy až smrtelné následky.

O spuštění webu vás budeme informovat nejen v našem newsletteru, ale také na našich sociálních sítích, na nichž k naší radosti stále přibývají sledující. Aktuality o aktivitách našeho oddělení, informace o zahraničních výzkumech, profily úspěšných vědkyň a mnoho dalšího můžete nalézt na našem Facebooku, Instagramu a Twitteru. Videozáznamy z našich akcí jsou k dispozici na YouTube kanále.