Novinky

NKC v médiích: Timea Crofony, Blanka Niklová a Nina Fárová a aktuální dění

Timea Crofony a UniSafe na novinky.cz Měníme vnímání toho, co je v univerzitním a výzkumném prostředí normální a co už je bezpochyby sexistické chování či sexuální obtěžování, a proto nejen na akademické půdě nepřijatelné a zakázané. Už nechceme znovu slyšet: Reaguješ přehnaně. Právě probíhajícímu evropský výzkum UNISAFE, jehož řešitelskou organizací v ČR je právě NKC – gender a věda, zkoumá genderově podmíněné násilí (GPN) v akademickém prostředí a na výzkumných pracovištích. zkoumá genderově podmíněné násilí (GPN)...

Slavné i zapomenuté

Chien Shiung Wu (31. 5. 1912 – 16. 2. 1997) – přehlížená čínská Madam Curie „První dáma fyziky“ nebo „čínská Madam Curie“, tak je přezdívána tato americko-čínská fyzička. Roku 1956 provedla experiment dokazující neplatnost zákona zachování parity, podle kterého se vlastnosti částice při jejím zrcadlení nemění. Za tento objev však dostali Nobelovu cenu dva její kolegové, na jejichž popud experiment navrhla a připravila. Její klíčový podíl byl přehlédnut. Pokud by její přínos uznala i švédská...

Cena Milady Paulové 2021 – nominujte svoji matematičku!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ve spolupráci s Národním kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, vyhlašuje 13. ročník Ceny Milady Paulové v roce 2021 v oblasti matematika. Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky výzkumu v odvětvích teoretické a aplikované matematiky významně prostupují do většiny oblastí každodenního života a žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku....

Přestaňme ženám říkat, na co se hodí, doporučují experti

Žen ve vědě a výzkumu působí stále málo. Absolventek vysokých škol je přitom dost, cestou ze školy do vědy se ale vytrácí. „Když se podíváte, kolik žen nakonec pracuje ve vědě, je zřejmé, že cestou od školy do vědy je vysoká ‚smrtnost‘,“ popsala problematiku zastoupení žen ve vědě předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v článku Hospodářských novin. Podrobněji situaci rozvedla členka NKC Kristýna Veitová, která i nastínila, jak ji postupně změnit: „Dosažení vyššího zastoupení...

Zúčastněte se letní školy GE Academy

Evropský projekt GE Academy ve spolupráci s Technickou univerzitou v Madridu pořádá v termínu 7. až 11. června online letní školu na téma „Gender, města a plánovací proces: Tvorba výzkumu v oblasti klimatu, energie a mobility.“ Přihlašovat se můžete do 6. května.   Letní škola se zaměří na genderový výzkum ve městech a plánovací procesy. Věnovat se též bude genderové dimenzi městského a dopravního výzkumu, přičemž vezme v úvahu zejména genderově relevantní aspekty důležitých průřezových...

Webinář: Genderové aspekty Horizontu Evropa

Marcela Linková, Timea Crofony, a Pavla Araudo ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR přednesou 13/05 prezentaci k genderovým aspektům programu Horizont Evropa. Ten od letoška přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti, které se týkají zejména vypracování a zavádění plánů genderové rovnosti ve veřejných výzkumných a vzdělávacích institucích, a také hlubšího zohlednění genderové dimenze v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti pro předkladatele projektů do programu Horizontu...

Využití participativních technik v přípravě plánu genderové rovnosti

Zveme Vás na další z workshopů Komunity pro změnu, ve kterém bychom chtěly objasnit proč a jakým způsobem využívat participativní techniky zejména při přípravě plánů genderové rovnosti v instituci. Promluvíme o tom, jakým rizikům jsou instituce a jejich vznikající plán genderové rovnosti vystaveny, pokud plán není vytvářen společně s osobami zaměstnanými v instituci, jejichž pracovní prostředí se snaží proměňovat. Vyzkoušíme si některé z nejvíce využívaných technik online a budeme diskutovat o tom, kdy a v...

Slavné a zapomenuté

Žena, která světu přinesla Čapka: Anna Auředníčková (22. 1. 1873 – 19. 7. 1957) Anna Auředníčková, překladatelka a prozaička, je dnes známá spíše jen v obci překladatelské, nesporný přínos její práce ovšem dokládá fakt, že za své „zásluhy o propagaci české literatury a umění v Rakousku a podporu poskytovanou českým umělcům“ jí byl v roce 1928 propůjčen československý Řád Bílého lva. Ke svému povolání se dostala z důvodů finanční nouze, když s manželem, který byl...

Tipy týmu NKC – gender a věda

Žádný krteček, lulda nebo žemlička: Duo docentky prezentují výsledky svého výzkumu pomocí stand-upu. „Jednou jsme si nachystaly konferenční příspěvek o odpůrcích sexuální výchovy. A ten se nám tak povedl a byl tak zábavný, že jsme si říkaly, že by stálo za to s tím vystupovat,“ vrací se k nápadu vytvořit stand-up dvojici socioložky Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská. Jako Duo docentky ve vystoupeních už přes dva roky kloubí osobní příběhy, historky, a především výsledky svých...

Rozhovor s laureátkou Ceny Milady Paulové, dr. Ilonou Müllerovou

  Dr. Ilona Müllerová v Česku založila obor elektronové mikroskopie a coby vedoucí vědecké skupiny a později i Ústavu přístrojové techniky patří mezi světové špičky oboru. O tom, co považuje za vrchol své kariéry, proč technice dominují muži, ale i tom, proč se podle ní mají mladší lidé ve vědě více motivovat, se dozvíte v rozhovoru, který poskytla exkluzivně NKC. Paní doktorko, na čem momentálně pracujete? Již osmým rokem vedu Ústav přístrojové techniky, takže na...