Novinky

O čem se psalo v červnu 2018

Sexuální obtěžování není jen o sexu Rozsáhlá studie publikovaná začátkem června americkými Národními akademiemi (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) poukazuje na přetrvávající nepřejícnost vědeckého prostředí vůči ženám. Jejím nejčastějším projevem jsou verbální vyjádření, která znevažují ženy a dávají jim pocítit, že do vědy nepatří. Časté jsou také sexistické komentáře a ponižující vtipy. Po řadě případů, kdy se hovořilo o sexuálním obtěžování v univerzitním prostředí, jsou teď k dispozici výsledky studie, které jdou do šířky i...

Evropská konference feministického výzkumu

S podtitulem Rozdíly, rozmanitost, difrakce: konfrontace hegemonií a vyvlastnění se bude konat v německém Göttingenu 10. konference feministického výzkumu, a to ve dnech 12.-15. září 2018. Registrace končí už 30. června 2018!

Workshop a zasedání sítě EUMENT-NET

Na 10. evropskou konferenci o genderové rovnosti ve vysokém školství naváže 22. srpna v Dublinu svým odpoledním programem evropská síť mentoringových programů eument-net. Zvažujete založení mentoringového programu na vaší instituci? Chtěli byste do začátků poradit od zkušených koordinátorek a koordinátorů? Zvažujete ucházet se o HR Award a chcete se potkat s lidmi z institucí, které jej získaly? Přijeďte na workshop a výroční zasedání a staňte se členy/členkami sítě!

WeTooInScience 2018

V době od 20. do 21. září proběhne v italské Pise konference zaštítěná Evropskou platformou žen ve vědě (EPWS) na téma sexuálního obtěžování a násilí v prostředí univerzit. Konference se bude věnovat dosud shromážděným informacím o tomto fenoménu v Evropě, existujícím řešením případů, které se vyskytly, a také prevenci. Podrobnosti na webu akce.

GENDERACTION: gender v Horizontu Evropa

Projekt GENDERACTION financovaný z rámcového programu Horizont 2020, který koordinujeme, má za sebou rok činnosti. Momentálně se intenzivně věnujeme připomínkování návrhu nového rámcového programu podpory výzkumu (Horizont Europe). V našich stručných komentářích se postupně vyjadřujeme k jednotlivým kapitolám z genderové perspektivy. Pokud vás téma zajímá, mrkněte na web, kde jsme uveřejnili již tři komentáře, sledujte twitter @GENDERACTION_EU nebo se přihlaste k odběru newsletteru.

Petice: společenská témata v Horizontu Evropa

Odezvy na návrh nového evropského rámcového programu podpory výzkumu a inovací přišly také ze strany sociálních a humanitních věd. Tentokrát se můžete přidat k petici za začlenění podpory pro téma vědy, společnosti a občanských iniciativ, které jsou ve stávajícím programu Horizont 2020 financovány z kapitoly Science with and for Society. Podrobnosti k problematice, argumenty a odkaz na petici najdete zde.

Červnové perličky a špeky

Výzkumné ústavy a vysoké školy u nás často řeší, jak zajistit služby péče o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, které nejsou stát a jeho představitelé/ky schopni, nebo ochotni zajistit. Mnoho výzkumných ústavů a vysokých škol se vydává cestou zakládání dětských skupin, koutků či školek. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR usnadňuje dřívější návrat svých zaměstnankyň a zaměstnanců z rodičovské prostřednictvím podpory soukromého hlídání dětí do věku 3 let. Program běží už rok a v současnosti jej využívá...

HR & gender: výzva k podávání projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání projektů do Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019. Jedním z podporovaných témat je řízení lidských zdrojů a rovnost žen a mužů. Návrhy projektů mají podávat konsorcia 3 veřejných vysokých škol do 31. října 2018. Podrobnosti zde. Chcete s někým propojit? Napište nám!

Květnové perličky a špeky

Univerzita v Oslo se rozhodla věnovat zvýšenou pozornost problematice sexuálního obtěžování. Zaměří se přitom na vzdělávání osob v manažerských pozicích a jejich schopnost zabývat se případy sexuálního obtěžování. Vznikne také skupina pro prevenci sexuálního obtěžování, která zreviduje procedury a návody, jak postupovat. Pozornost bude věnována i dalším preventivním opatřením a nástrojům.   Tentokrát moc nepotěšila Evropská komise. Její vize o evropském výzkumu a inovacích opomíjí téma genderové rovnosti i genderové dimenze výzkumu. „Ženy jsou ve výzkumu a...