Akce

Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval monitoringu a evaluaci aktivit plánu genderové rovnosti. Kdy: 18. 4. 2023, 9:30 – 12:00Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1 (zasedací místnosti č. 207, 2. patro) Online: Zoom Monitoring a evaluaci jsme si představili jako nedílnou součást implementace plánu genderové rovnosti. Diskutovali jsme základní koncepty a indikátory měření v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti. Představili jsme také nástroj pro monitoring vyvíjený v...

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda uspořádali panelovou diskusi věnovanou témmatu genderové rovnosti v české vědě. Kdy: úterý 21. 3. 2023, v 16 h Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206 záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=aHwh0CHzNqs V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské...

Jak dělat studentský aktivismus a neumřít?

Sebevzdělávací seminář pro aktivisty*ky zabývající se genderově podmíněným násilím na univerzitách Kdy: středa 22. 3. 2023 od 10:00 do 16:30Kde: Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město), budova 1B Registrace: zde Genderově podmíněné násilí představuje pro aktivistické skupiny, které se tématem zabývají, velmi náročné a citlivé téma. V řešení tohoto závažného problému vnímáme aktivity studentských spolků jako klíčové. Bohužel se ukazuje, že spolky v případě potírání genderově podmíněného násilí a dalších forem nepřijatelného chování...

Workshop Marie Rodó-Zárate

Kdy: 13. 12. 2022, 17 až 19 hod. Kde: online Registrace: do13. 12. zde Workshop sociální geografky Marie Rodó-Zárate je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce. Abstrakt:Intersekcionalita je koncept, který vzešel z černošského feminismu ve Spojených státech v 80. letech 20. století a který měl zásadní vliv na genderová studia a feminismus. Na této přednášce bude představen...

Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy

NKC – gender a věda uspořádalo 7. 12. 2022 workshop s názvem Gendering Scientific Research s americkou neurovědkyní Deboleenou Roy. Workshop se zaměřil na genderovou dimenzi ve vědě a je prvním ze série akcí v rámci vzdělávacích aktivit NKC, které se genderovou dimenzí zabývají. Byl určen zejména pro českou vědeckou komunitu v oblasti neurovědy, medicíny a biologie, ale velmi různorodé akademické zázemí účastnictva ukázalo, že téma resonuje napříč obory. Díky tomu, že probíhal v anglickém...

Debata o sexuálním obtěžování a násilí na univerzitách v Kampusu Hybernská

Kdy: 22. 11. od 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 Registrace: https://bit.ly/3hF7GJr online stream: https://youtu.be/fqeND5hGqSg NKC připravilo debatu Making universities and research organisations safe for students: UniSAFE findings, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí. Debata se zaměří i na to, jaké kroky mohou univerzity...

V Praze proběhne mezinárodní konference k sexuálnímu násilí na vysokých školách. Představí i výsledky unikátního evropského projektu

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC – gender a věda mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“ proběhne 24. a 25. listopadu 2022 v Praze. Bude však možné se na ni připojit i online. Na konferenci budou představeny také výsledky mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC spolupracuje...

Jedna velikost nestačí. Ani když jde o duševní zdraví

Kdy: 1. 11. od 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 Registrace pro osobní účast zde Záznam diskuze zde Ve spolupráci s projektem Hyb4City Univerzity Karlovy, která je vědeckým partnerem Týdne AV ČR, pořádáme v rámci tohtoto festivalu debatu na aktuální téma duševního zdraví. Toto téma nabývá v souvislosti s obdobím společenských krizí na stále větším významu. Aby mohl výzkum v podobně náročnách situacích účinně pomoci, je potřeba věnovat pozornost odlišnosti potřeb lidí a vlivu společenských proměnných na...

První setkání NKC s univerzitními spolky a iniciativami přineslo řadu důležitých podnětů do diskuze o bezpečí a respektu na vysokých školách

NKC – gender a věda uspořádalo v pátek 14. října na půdě Sociologického ústavu AV ČR setkání zástupců a zástupkyň univerzitních spolků, iniciativ a platforem, které se věnují sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému násilí na vysokých školách. Cílem bylo diskutovat  možnosti spolupráce při budování bezpečného prostředí pro všechny, kdo v akademické sféře působí. Kromě představení aktivit studentských platforem a NKC – gender a věda se diskuse dotýkaly především toho, jaké existují možnosti spolupracovat při šíření...

Jak se žije v chytrých domácnostech? Vliv technologií nejen na genderové dělení rolí

Kdy: 18. 10. 2022 v 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=98jPueCbQqQ V rámci Týdne inovací pořádá NKC debatu na aktuální téma chytrých domácností. A proč právě toto téma? Technologické novinky, jako byla kdysi pračka či mrazák, významně změnily – a na řadě míst stále mění – fungování domácností včetně dělení genderových rolí a domácích prací. V současnosti technické vybavení domácností prochází další revolucí,  a to revolucí spojenou s chytrými...