Akce

Druhý workshop Komunity pro změnu se zaměřil na genderově senzitivní jazyk

Druhý letošní workshop Komunity pro změnu proběhl 13. 6. 2023 a na žádost členek a členů KpZ se věnoval tématu používání genderově senzitivního jazyka v instituci. Workshop se nesl již tradičně v duchu zásad a cílů Komunity pro změnu, kterými jsou vzdělávání, síťování a dobrá praxe. Ty ukotvují KpZ jako platformu pro sdílení zkušeností plynoucích z různých nastavení agend genderové rovnosti v institucích. Náplní workshopu bylo seznámení se se zásadami pro používání senzitivního jazyka v...

Uplynulé akce

Veletrh vědy 2023 Také letos se s prací NKC mohli potkat všichni, kdo navštívili Veletrh vědy na výstavišti v Letňanech a zavítali na stánek Sociologického ústavu AV ČR. Tady na ně čekaly naše publikace, možnost seznámit se s našimi aktivitami včetně kampaně Jedna velikost nestačí. Letošní ročník Veletrhu vědy proběhl od 8. do 10. června a zúčastnilo se jej 46 tisíc lidí. Více informací o veletrhu najdete zde. Brunch pro zahraniční vědkyně 14. června jsme poprvé uspořádali Brunch...

Připravujeme brunch pro české i zahraniční vědkyně

Brunch pro zahraniční vědkyně V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat poprvé také brunch pro zahraniční postdoktorandky. Rádi bychom i jim nabídli bezpečný prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Ty jsou specifické a plynou z toho, že vědeckou dráhu rozvíjejí tyto ženy v cizí zemi a často narážejí nejen na jazykovou bariéru. Akce proběhne 14. června v Kampusu Hybernská a naše pozvání přijala Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, laureátka Ceny Neuron 2022. Podrobnosti zde Brunch pro začínající...

Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval monitoringu a evaluaci aktivit plánu genderové rovnosti. Kdy: 18. 4. 2023, 9:30 – 12:00Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1 (zasedací místnosti č. 207, 2. patro) Online: Zoom Monitoring a evaluaci jsme si představili jako nedílnou součást implementace plánu genderové rovnosti. Diskutovali jsme základní koncepty a indikátory měření v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti. Představili jsme také nástroj pro monitoring vyvíjený v...

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda uspořádali panelovou diskusi věnovanou témmatu genderové rovnosti v české vědě. Kdy: úterý 21. 3. 2023, v 16 h Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206 záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=aHwh0CHzNqs V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské...

Jak dělat studentský aktivismus a neumřít?

Sebevzdělávací seminář pro aktivisty*ky zabývající se genderově podmíněným násilím na univerzitách Kdy: středa 22. 3. 2023 od 10:00 do 16:30Kde: Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město), budova 1B Registrace: zde Genderově podmíněné násilí představuje pro aktivistické skupiny, které se tématem zabývají, velmi náročné a citlivé téma. V řešení tohoto závažného problému vnímáme aktivity studentských spolků jako klíčové. Bohužel se ukazuje, že spolky v případě potírání genderově podmíněného násilí a dalších forem nepřijatelného chování...

Workshop Marie Rodó-Zárate

Kdy: 13. 12. 2022, 17 až 19 hod. Kde: online Registrace: do13. 12. zde Workshop sociální geografky Marie Rodó-Zárate je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce. Abstrakt:Intersekcionalita je koncept, který vzešel z černošského feminismu ve Spojených státech v 80. letech 20. století a který měl zásadní vliv na genderová studia a feminismus. Na této přednášce bude představen...

Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy

NKC – gender a věda uspořádalo 7. 12. 2022 workshop s názvem Gendering Scientific Research s americkou neurovědkyní Deboleenou Roy. Workshop se zaměřil na genderovou dimenzi ve vědě a je prvním ze série akcí v rámci vzdělávacích aktivit NKC, které se genderovou dimenzí zabývají. Byl určen zejména pro českou vědeckou komunitu v oblasti neurovědy, medicíny a biologie, ale velmi různorodé akademické zázemí účastnictva ukázalo, že téma resonuje napříč obory. Díky tomu, že probíhal v anglickém...

Debata o sexuálním obtěžování a násilí na univerzitách v Kampusu Hybernská

Kdy: 22. 11. od 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 Registrace: https://bit.ly/3hF7GJr online stream: https://youtu.be/fqeND5hGqSg NKC připravilo debatu Making universities and research organisations safe for students: UniSAFE findings, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí. Debata se zaměří i na to, jaké kroky mohou univerzity...

V Praze proběhne mezinárodní konference k sexuálnímu násilí na vysokých školách. Představí i výsledky unikátního evropského projektu

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC – gender a věda mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“ proběhne 24. a 25. listopadu 2022 v Praze. Bude však možné se na ni připojit i online. Na konferenci budou představeny také výsledky mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC spolupracuje...