Akce

Setkání projektu RESISTIRÉ

19. a 20. května organizujeme v Praze setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, na kterém spolupracujeme. Projekt se zaměřuje na zkoumání toho, jaký dopad měly politiky uplatňované při řešení pandemie COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Projekt má za sebou již druhé kolo sběru dat. A nyní snažíme v RESISTIRÉ společně navrhnout inovativní doporučení pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost, jak těmto dopadům čelit. Pořádáme proto workshop s partnery projektu a dalšími experty a expertkami,...

Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti

Letos se uskuteční 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem „Plány genderové rovnosti: cesta ke změně.“ Konference proběhne 14. června od 9.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 a také online. Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej...

Jedna velikost nesedí všem. Přednáška v rámci Týdne AV ČR

V rámci Týdne Akademie věd připravilo NKC – gender a věda přednášku pod názvem Jedna velikost nesedí všem (aneb Proč potřebujeme genderové hledisko ve výzkumu a technologiích). Že si nevystačíme s jednou velikostí oblečení a bot, nás nepřekvapí. To, že je nutné zohledňovat různorodost i ve výzkumu a vývoji technologií už zřejmě ano. Pandemie COVID-19 nám ukázala, proč je klíčové do lékařského výzkumu zahrnout faktor pohlaví a genderu, relevantní je to ale i například pro...

ACT GEAM TOOL: workshop KPZ

Ve dnech 22. a 25. 10. organizuje Komunita pro změnu webinářový workshop o práci s GEAM TOOL, nástrojem genderového auditu a monitoringu. Workshop je určen k seznámení s nástrojem GEAM TOOL a pro jeho další využití v instituci. Během webináře budou mít všichni jeho účastníci a účastnice možnost s tímto nástrojem aktivně pracovat na platformě LimeSurvey. Více se o GEAM TOOL můžete dozvědět zde.  Protože se jedná o velmi prakticky vedený workshop, je kapacita omezena...

Digitalizace trhu práce a genderové (ne)rovnosti v době post-covidové

V rámci Týdne inovací připravilo NKC panelovou diskuzi na aktuální téma digitalizace, práce na dálku  a genderové (ne)rovnosti v době post-covidové. Diskuzi bude možné sledovat také online.              KDY:      18. 10. 2021 v 16:30 hod.              KDE:      Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1              ZÁZNAM DISKUZE: https://bit.ly/3aQ3q3p Pandemie covid-19 se v uplynulých dvou letech promítla prakticky do všech sfér našeho života. Opatření, která přijaly vlády v různých zemích, zasáhla do vzdělávání,...