Akce

Jedna velikost nestačí. Ani když jde o duševní zdraví

Kdy: 1. 11. od 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 Registrace pro osobní účast zde Záznam diskuze zde Ve spolupráci s projektem Hyb4City Univerzity Karlovy, která je vědeckým partnerem Týdne AV ČR, pořádáme v rámci tohtoto festivalu debatu na aktuální téma duševního zdraví. Toto téma nabývá v souvislosti s obdobím společenských krizí na stále větším významu. Aby mohl výzkum v podobně náročnách situacích účinně pomoci, je potřeba věnovat pozornost odlišnosti potřeb lidí a vlivu společenských proměnných na...

První setkání NKC s univerzitními spolky a iniciativami přineslo řadu důležitých podnětů do diskuze o bezpečí a respektu na vysokých školách

NKC – gender a věda uspořádalo v pátek 14. října na půdě Sociologického ústavu AV ČR setkání zástupců a zástupkyň univerzitních spolků, iniciativ a platforem, které se věnují sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému násilí na vysokých školách. Cílem bylo diskutovat  možnosti spolupráce při budování bezpečného prostředí pro všechny, kdo v akademické sféře působí. Kromě představení aktivit studentských platforem a NKC – gender a věda se diskuse dotýkaly především toho, jaké existují možnosti spolupracovat při šíření...

Jak se žije v chytrých domácnostech? Vliv technologií nejen na genderové dělení rolí

Kdy: 18. 10. 2022 v 18 hodin Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=98jPueCbQqQ V rámci Týdne inovací pořádá NKC debatu na aktuální téma chytrých domácností. A proč právě toto téma? Technologické novinky, jako byla kdysi pračka či mrazák, významně změnily – a na řadě míst stále mění – fungování domácností včetně dělení genderových rolí a domácích prací. V současnosti technické vybavení domácností prochází další revolucí,  a to revolucí spojenou s chytrými...

Jak na bezpečnější univerzity? Na ministerstvu školství proběhla diskuze o sexuálním obtěžování na vysokých školách

4. října 2022 uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. Z diskuze vyplynulo, že je především potřeba nastavit vhodné podmínky pro to, aby mohl na univerzitách vzniknout skutečně fungující systém prevence a pomoci pro přeživší. To bude vyžadovat jak personální kapacity, tak finanční podporu. V úvodu setkání vystoupil ministr...

Marie Postma: Interocepce – sedmý smysl a jeho vliv na náš každodenní život

Kdy: 30. 9. 2022, 18 hodin Kde: Kampus Hybernská & online Umíme vnímat rytmus vlastního srdce? Co se stane, když začneme ignorovat signály o metabolických pochodech v našem těle? Jak souvisí interocepční vnímání s naším emočním světem? Jakou roli může hrát v interocepci pohlaví, gender a další proměnné? A je možné schopnost interocepce zlepšit například praktikováním jógy nebo pomocí dechových cvičení? Zatímco naše vnější smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť) pomocí exteroceptorů přijímají vjemy...

Brunch pro začínající vědkyně s prof. Milenou Králíčkovou, rektorkou Univerzity Karlovy

Setkání pro začínající vědkyně s první rektorkou nejstarší české univerzity o jejích zkušenostech s vědeckou dráhou, vizi pro budoucnost Univerzity Karlovy a dalších zajímavých tématech. Cílem akce je inspirovat ženy na začátku vědecké dráhy – doktorandky, postdoktorandky – k dalšímu rozvoji kariéry a nabídnout jim výjimečnou možnost sdílet své zkušenosti s etablovanou vědeckou osobností. Děkujeme všem za účast. Fotografie z akce: Foto: Michaela Trnková / Sociologický ústav AV ČR

Workshop Komunity pro změnu

Druhý letošní workshop Komunity pro změnu je další možností pro setkání členů a členek nejen prostřednictvím online videokonference, ale také naživo v prostorách Sociologického ústavu AV ČR. Uskuteční se 21. června 2022 od 9:30 do 12:00. V rámci workshopu se budeme věnovat budování vnitřních kapacit a jejich významu pro plány genderové rovnosti. Představíme si standardy GE Academy a jejich dílčí principy. Ty lze využít jako standardy tréninků k dosažení genderové rovnosti ve vaší instituci. Workshop...

Setkání projektu RESISTIRÉ

19. a 20. května organizujeme v Praze setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, na kterém spolupracujeme. Projekt se zaměřuje na zkoumání toho, jaký dopad měly politiky uplatňované při řešení pandemie COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Projekt má za sebou již druhé kolo sběru dat. A nyní snažíme v RESISTIRÉ společně navrhnout inovativní doporučení pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost, jak těmto dopadům čelit. Pořádáme proto workshop s partnery projektu a dalšími experty a expertkami,...

Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti

Letos se uskuteční 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem „Plány genderové rovnosti: cesta ke změně.“ Konference proběhne 14. června od 9.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 a také online. Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej...

Jedna velikost nesedí všem. Přednáška v rámci Týdne AV ČR

V rámci Týdne Akademie věd připravilo NKC – gender a věda přednášku pod názvem Jedna velikost nesedí všem (aneb Proč potřebujeme genderové hledisko ve výzkumu a technologiích). Že si nevystačíme s jednou velikostí oblečení a bot, nás nepřekvapí. To, že je nutné zohledňovat různorodost i ve výzkumu a vývoji technologií už zřejmě ano. Pandemie COVID-19 nám ukázala, proč je klíčové do lékařského výzkumu zahrnout faktor pohlaví a genderu, relevantní je to ale i například pro...