Novinky

Co nás čeká v roce 2022?

Na příští rok plánuje NKC hned několik zajímavých a významných aktivit, která vám nyní více představíme. Chybět ovšem nebudou ani další naše činnosti. Mezi ty klíčové patři bezesporu další rozvoj naší Komunity pro změnu, pro jejíž členky a členy připravujeme novinky, a již tradičně si také připomeneme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a uspořádáme přednášky v rámci akcí k popularizaci vědy.   Kampaň Jedna velikost nestačí Už na jaře roku 2022 spustíme kampaň...

Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise vydavatelství Routledge

Našim kolegyním Blance Nyklové a Nině Fárové vyšel na konci listopadu článek v časopise Journal of Contemporary Central and Eastern Europe vydávaného prestižním nakladatelstvím Routledge. Text s názvem Post/socialist chemical research: a gendered politics of visual representation se týká proměny genderované vizuální reprezentace aplikovaného chemického výzkumu v českém prostředí v době socialismu a po jeho pádu. Tuto proměnu ukazují prostřednictvím transformace vizuálního znázornění genderového řádu v magazínech českých chemických společností. Autorky si vybraly konkrétně magazíny z let...

NKC v médiích

Na podzim a v závěru roku se objevily naše kolegyně z NKC několikrát v médiích, a to jak v rozhovorech, tak i jako odbornice komentující nejrůznější témata. Zde vám přinášíme přehled vybraných mediálních výstupů. Muži naše školství nespasí V českém školství pracují převážně ženy, ve společnosti se proto objevují názory, že větší podíl v učitelské profesi by přispěl ke změně celého školského systému. Proč je feminizace školství problémem, jaké vládnou v této oblasti stereotypy a co...

Lublaňská deklarace genderové rovnosti

Na konci listopadu představila v Bruselu slovinská ministryně pro vzdělání, vědu a sport Simona Kustec Lublaňskou deklaraci genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Deklaraci označila ministryně za jeden z úspěchů slovinského předsednictví v Radě EU. Dokument podpořilo 37 signatářů, kterými jsou členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU, země přistupující k EU a třetí země. Na přípravě deklarace se podílela Standing Working Group on Gender in Research and Innovation...

Cena Milady Paulové 2021: nominované

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. Laureátkou ceny se stala 10. prosince 2021 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Nominovány na udělení Ceny pro rok...

Oslavili jsme 20 let práce na férovější vědě pro všechny

Na začátku prosince jsme oslavili online kampaní 20 let od založení NKC. Epidemická situace bohužel nedovolila jinou formu připomenutí našeho kulatého výročí. V rámci kampaně jsme si připomněli, co se nám za tu dobu podařilo, co jsou naše aktuální aktivity i to, kdo jsou naši podporovatelé a podporovatelky, bez nichž bychom se nemohli naší práci věnovat a nebyla by ani možná změna českého vědeckého prostředí. Veškeré podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. U...

Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se stala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ocenění za vědeckou práci významných českých badatelek a NKC ji pro ministerstvo organizuje. Letošní ročník byl zaměřen na oblast matematiky. Paní profesorka Hušková patří k předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla významných vědeckých...

NKC děkuje za podporu ve svém úsilí o rovnost ve vědě

  U příležitosti 20. výročí svého založení přijalo NKC mnoho přání a vyjdáření podpory v jeho úsilí o rovnost ve vědě a výzkumu, a to ze strany vědeckých a výzkumných institucí, spolupracujících institucí, absolventek mentoringových programů a dalších organizací i odbornic a odborníků z ČR i ze zahraničí. Blahopřála nám i místopředsedkyně Evropské komise paní Věra Jourová, její video k našemu výročí si můžete pustit zde Svou podporu nám vyjádřila i předsedkyně Akademie věd ČR,...

NKC pracuje na férovější vědě pro všechny už 20 let

Národní kontaktní centrum – gender a věda, oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR si připomíná 20 let od svého založení. NKC poskytuje podporu vědeckým a výzkumným institucím, je součástí mezinárodní sítě organizací, které usilují o rovnost ve vědě a podílí se na nastavování politik pro oblast vědy a výzkumu v ČR i EU. Zároveň rozvíjí vlastní výzkumnou činnost. Při příležitosti svého výročí, hodnotí NKC, k jakému posunu došlo v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a také v zastoupení...

Nová publikace Gender, Power and Higher Education in a Globalised World

Mezinárodní síť Women in Higher Education Management (WHEM) vydala v nakladatelství Palgrave novou publikaci Gender, Power and Higher Education in a Globalised World. Knihu editovaly profesorky Kate White a Pat O’Connor, které síť WHEM společně vedou. Představení knihy  proběhlo na webináři 24. 11., na kterém síť WHEM také prezentovala svou činnost. Kromě úvodního představení celé knihy dostaly prostor i čtyři kapitoly. Jednu z nich, Making the Right Choice: Discourses of Individualised Responsibility in Higher Education, připravila vedoucí NKC Marcela...