Novinky

Ze světa vědy a rovnosti

Jak vypadá vědec? Děti kreslí ženy více než kdykoli předtím Počty amerických dětí, které ve škole při úkolu „Nakreslete vědce“ nakreslí ženu, stále rostou. Hovoří o tom nová studie, jež shromáždila informace o téměř 21 000 obrázcích nakreslených v průběhu 50 let. Děti, které tento úkol vypracovávaly v 60. a 70. letech, nakreslily ženu v méně než 1 % případů. Podle závěrů nové studie ale počty obrázků vědkyň v roce 2016 tvořily jednu třetinu, a u dívek...

Jedna velikost nestačí: Genderová dimenze v zemědělství

I když je dnes význam zemědělství v některých oblastech světa vyšší než v jiných, každá země a její ekonomika závisí na plodinách a surovinách, které zemědělství vyprodukuje. Za jejich produkcí ve velké míře stojí ženy, které především v zemích třetího světa tvoří většinu zemědělské pracovní síly. Navzdory tomu zemědělkyně jak v rozvojovém, tak vyspělém světě, čelí mnoha genderově specifickým překážkám, které pramení z jejich nedostatečného přístupu k vlastní půdě, rozhodovacím pozicím, zdrojům či vzdělání.  Pokud...

Slavné a zapomenuté

Žena, která světu přinesla Čapka: Anna Auředníčková (22. 1. 1873 – 19. 7. 1957) Anna Auředníčková, překladatelka a prozaička, je dnes známá spíše jen v obci překladatelské, nesporný přínos její práce ovšem dokládá fakt, že za své „zásluhy o propagaci české literatury a umění v Rakousku a podporu poskytovanou českým umělcům“ jí byl v roce 1928 propůjčen československý Řád Bílého lva. Ke svému povolání se dostala z důvodů finanční nouze, když s manželem, který byl...

Rozhovor s laureátkou Ceny Milady Paulové, dr. Ilonou Müllerovou

  Dr. Ilona Müllerová v Česku založila obor elektronové mikroskopie a coby vedoucí vědecké skupiny a později i Ústavu přístrojové techniky patří mezi světové špičky oboru. O tom, co považuje za vrchol své kariéry, proč technice dominují muži, ale i tom, proč se podle ní mají mladší lidé ve vědě více motivovat, se dozvíte v rozhovoru, který poskytla exkluzivně NKC. Paní doktorko, na čem momentálně pracujete? Již osmým rokem vedu Ústav přístrojové techniky, takže na...

Tipy týmu NKC – gender a věda

Žádný krteček, lulda nebo žemlička: Duo docentky prezentují výsledky svého výzkumu pomocí stand-upu. „Jednou jsme si nachystaly konferenční příspěvek o odpůrcích sexuální výchovy. A ten se nám tak povedl a byl tak zábavný, že jsme si říkaly, že by stálo za to s tím vystupovat,“ vrací se k nápadu vytvořit stand-up dvojici socioložky Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská. Jako Duo docentky ve vystoupeních už přes dva roky kloubí osobní příběhy, historky, a především výsledky svých...

Novinky z Evropy 2: GE Academy

V lednu jsme vás informovaly o dění na dvou ze čtyř evropských projektů – Gender-SMART a GENDERACTION, – na kterých spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy ze zahraničí. Dnes vám přinášíme aktuální informace o projektu GE Academy, do kterého jsme zapojeny od roku 2019.  Původním záměrem projektu GE Acadamy, jenž cílí na osoby působící v HR, genderové expertky či experty, management organizací, vysokoškolské vyučující nebo výzkumníky a výzkumnice, bylo nabídnout velmi široké portfolio vzdělávacích formátů. „Z...

Webinář KpZ o problematice sexuálního obtěžování

Přednášející: Timea Crofony, Pavla Araudo Registrujte se pomocí registračního formuláře zde.  Program Horizont Evropa zavádí pro žadatelské instituce povinnost implementace plánů genderové rovnosti. Mezi témata, která jím musí být pokryta, patří i problematika sexuálního obtěžování. V rámci workshopu vás provedeme následujícími otázkami: Co je sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí? Jak souvisí s institucionální hierarchií a dynamikou moci? Jak se k němu jako instituce můžeme postavit? Jaké institucionální nástroje bychom měli*y využívat? Na co myslet...

Zapojte se do UniSAFE

Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací. Zúčastněné instituce budou ze zapojení těžit tím, že  za nulových finančních nákladů získají detailní údaje o výskytu genderově podmíněného násilí na své instituci a vytvoří si účinné nástroje a opatření pro boj s GPN přizpůsobené vlastním procesům a strukturám. To jim pomůže i s...

Prof. Dagmar Juchelková: Ve svém oboru jsem našla krásu

Bývalá vedoucí Katedry energetiky na VŠB-TU Ostrava, zakladatelka Centra ENET či mezinárodní konference IRRC Waste-to-Energy, zástupce České republiky v řadě mezinárodních energetických pracovních skupin a hostující profesorka na univerzitě v Carbondale. Jen krátký výčet úspěchů prof. Dagmar Juchelkové, jež své profesní působení spojila s energetikou, a zásadně tak ovlivnila podobu tohoto oboru v Česku. O tom, co ji k energetice přivedlo, zda někdy čelila genderovým předsudkům, či jak je společností vnímán její obor, promluvila v...

Úspěšné ženy ve vědě

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě slavíme dnes už pošesté. Tématem letošního roku se staly úspěchy vědkyň a výzkumnic v roce 2020. Díky  zapojení celé řady institucí i jednotlivců jsme upozornily na několik desítek žen z celého světa a širokého spektra oborů, které svými objevy, výzkumy i prvenstvími dokazují, že #ZenyVeVede nehrají žádné druhé housle, a že plýtvat jejich potenciálem je škoda nás všech.  Cílem kampaně bylo připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě...