Novinky

Rozhovor s prof. Janou Klánovou

Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. je profesorkou environmentální chemie a ředitelkou centra RECETOX Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zabývá výskytem a environmentálními a zdravotními dopady toxických látek ve vnějším a vnitřním prostředí, výrobcích a potravinách. Vede unikátní projekt Brněnské živé laboratoře. Vedla řadu projektů z evropských strukturálních fondů  i evropských rámcových programů v celkovém objemu téměř dvou miliard korun. Působí jako expertka Programu pro životní prostředí OSN a Světové zdravotnické organizace pro implementaci programů světového monitoringu...

Rozhovor se Zuzanou Harmáčkovou

  Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D. se věnuje výzkumu scénářů budoucího vývoje a cest k udržitelnosti na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a ve Stockholm Resilience Centre. Zabývá se otázkami, jakým způsobem se společnost může vyvíjet do budoucna a jaké dopady tento vývoj může mít na přírodní prostředí a kvalitu lidského života. Aktuálně pracuje na projektech v Česku, Zambii a oblastech světa ohrožených suchem (v Brazílii, Senegalu a Španělsku). Koordinuje jednu z klíčových...

Vědkyně pro udržitelnou budoucnost

V letošním roce NKC – gender a věda oslaví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již posedmé kampaní, která dnes začíná. Cílem je seznámit českou veřejnost s vědkyněmi, které se věnují tématu udržitelnosti v různých oblastech a mohou tak inspirovat ostatní k zájmu o toto téma i k vědecké dráze. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února. Tento svátek každoročně připomíná, jak významnou úlohu sehrávají vědkyně ve výzkumu a vývoji a pomáhají tak...

Článek Blanky Nyklové a Niny Fárové v časopise vydavatelství Routledge

Našim kolegyním Blance Nyklové a Nině Fárové vyšel na konci listopadu článek v časopise Journal of Contemporary Central and Eastern Europe vydávaného prestižním nakladatelstvím Routledge. Text s názvem Post/socialist chemical research: a gendered politics of visual representation se týká proměny genderované vizuální reprezentace aplikovaného chemického výzkumu v českém prostředí v době socialismu a po jeho pádu. Tuto proměnu ukazují prostřednictvím transformace vizuálního znázornění genderového řádu v magazínech českých chemických společností. Autorky si vybraly konkrétně magazíny z let...

Co nás čeká v roce 2022?

Na příští rok plánuje NKC hned několik zajímavých a významných aktivit, která vám nyní více představíme. Chybět ovšem nebudou ani další naše činnosti. Mezi ty klíčové patři bezesporu další rozvoj naší Komunity pro změnu, pro jejíž členky a členy připravujeme novinky, a již tradičně si také připomeneme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a uspořádáme přednášky v rámci akcí k popularizaci vědy.   Kampaň Jedna velikost nestačí Už na jaře roku 2022 spustíme kampaň...

NKC v médiích

Na podzim a v závěru roku se objevily naše kolegyně z NKC několikrát v médiích, a to jak v rozhovorech, tak i jako odbornice komentující nejrůznější témata. Zde vám přinášíme přehled vybraných mediálních výstupů. Muži naše školství nespasí V českém školství pracují převážně ženy, ve společnosti se proto objevují názory, že větší podíl v učitelské profesi by přispěl ke změně celého školského systému. Proč je feminizace školství problémem, jaké vládnou v této oblasti stereotypy a co...

Lublaňská deklarace genderové rovnosti

Na konci listopadu představila v Bruselu slovinská ministryně pro vzdělání, vědu a sport Simona Kustec Lublaňskou deklaraci genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích na jednání Rady pro konkurenceschopnost. Deklaraci označila ministryně za jeden z úspěchů slovinského předsednictví v Radě EU. Dokument podpořilo 37 signatářů, kterými jsou členské státy EU, Evropská komise, přidružené země EU, země přistupující k EU a třetí země. Na přípravě deklarace se podílela Standing Working Group on Gender in Research and Innovation...

Cena Milady Paulové 2021: nominované

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. Laureátkou ceny se stala 10. prosince 2021 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Nominovány na udělení Ceny pro rok...

NKC děkuje za podporu ve svém úsilí o rovnost ve vědě

  U příležitosti 20. výročí svého založení přijalo NKC mnoho přání a vyjdáření podpory v jeho úsilí o rovnost ve vědě a výzkumu, a to ze strany vědeckých a výzkumných institucí, spolupracujících institucí, absolventek mentoringových programů a dalších organizací i odbornic a odborníků z ČR i ze zahraničí. Blahopřála nám i místopředsedkyně Evropské komise paní Věra Jourová, její video k našemu výročí si můžete pustit zde Svou podporu nám vyjádřila i předsedkyně Akademie věd ČR,...

Cenu Milady Paulové za rok 2021 získala prof. Marie Hušková

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se stala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ocenění za vědeckou práci významných českých badatelek a NKC ji pro ministerstvo organizuje. Letošní ročník byl zaměřen na oblast matematiky. Paní profesorka Hušková patří k předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla významných vědeckých...