Novinky

Případová studie: Lékařské ozáření

V průmyslu a medicíně se radioaktivita začala využívat před více než 100 lety. První učiněné regulace se týkaly vojáků a vědců (prakticky všichni byli mužského pohlaví), kteří pracovali na konstrukci jaderných zbraní. Prvními standardy tak byly limity pro vystavení těchto mužů „přípustnému“ ozáření, jež byly vypočteny na základě tzv. „referenčního muže.“ Ten byl Mezinárodní komisí pro radiologickou ochranu z roku 1974 definován jako „bílý muž ve věku 20–30 let, jenž váží 70 kg, měří 170 cm...

Případová studie: Osobní ochranné pracovní prostředky

Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům a zaměstnankyním – od brýlí, rukavic po neprůstřelné vesty – je v Evropské unii zákonnou povinností. Většina OOPO je však založena na průměrných mužských proporcích. Vedoucí si často myslí, že tento nedostatek v případě zaměstnankyň doženou tím, že koupí menší velikosti, ale neuvědomují si, že rozdílné rozměry hrudníků, boků i stehen ovlivňují způsob, jakým se OOP nosí. Zpráva Britského odborového svazu z roku 2017 uvádí, že problém s nevhodným...

Nová příručka NKC: Jak na změnu v instituci

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, Horizont Evropa, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Pokud ano, všude narazíte na požadavek, aby se vaše instituce začala systematicky věnovat podpoře genderové rovnosti. Praktické rady a příklady dobré praxe ze zahraničních i českých institucí, které si tímto procesem již prošly, najdete v naší nové příručce Jak na změnu: Genderová rovnost v instituci. Publikace je dostupná online a krok za krokem popisuje,...

Vědecké objevy a úspěchy 2020

Z Liberce do Harvardu: Studentka a student budou vyvíjet umělou ledvinu Umělý orgán, který dokáže plně nahradit ten, který přestane sloužit. Ne, nejde o scénář sci-fi filmu, ale o reálný výzkum, na kterém se v prestižním americkém Wyssově institutu při Harvardově univerzitě v roce 2020 začali podílet i vůbec první Češi – doktorandka Markéta Klíčová a doktorand Jakub Erben z Technické univerzity v Liberci. Jejich umělá ledvina, založená na systému takzvaného origami orgánu – velmi jemné...

NKC v médiích

Blanka Nyklová: Domácí násilí během pandemie roste Velký mediální ohlas měl v roce 2020 kvalitativní výzkum naší kolegyně Blanky Nyklové a Dany Moree (FHS UK), který ukázal, že poptávka po službách organizací, které pomáhají obětem domácího násilí, během jarní celostátní karantény vzrostla o téměř 40 %. Tato i další znepokojivá zjištění jejich výzkumu získala velkou pozornost, a vědkyně se tak objevily v řadě rozhovorů pro online deníky i rozhlasové stanice. Blanka Nyklová také působila jako...

My a Evropa

Rok 2020 se nesl v duchu velkých očekávání v oblasti genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Nyní víme, že tato problematika, i přes politický odpor některých zemí EU, v evropské agendě výzkumu a inovací nejen zůstane, ale nově bude v řadě oblastí posílena. Jednou z takových oblastí bude i program Horizont Europa, ve kterém chce Evropská komise zavést požadavek tzv. plánů genderové rovnosti (GEP) pro uchazeče. Po oznámení tohoto záměru ustanovila Stálá pracovní skupina pro rovnost žen a mužů ve...