Novinky

Šikana, mobbing a obtěžování na pracovišti

Chcete se dozvědět více o tématu šikany, mobbingu a sexuálního obtěžování na pracovišti? Jak je rozpoznat a jak se bránit? Přijďte na další otevřený workshop Pracovní skupiny pro změnu! Datum: 27. června 2018 | 14:00 – 17:00 Místo: SOÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1 (mč. 207) Zaměříme se zejména na tato témata: s jakými typy sexuálního obtěžování/šikany se lze setkat jaká opatření zavést, aby bylo možné sexuální obtěžování/šikanu smysluplně řešit jak zanést sexuální obtěžování/šikanu...

Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci do hloubky poznat. To se dá zrealizovat prostřednictvím různých výzkumných metod, které umožní si vytvořit plastický obraz dané instituce a její kultury. Jak takový interní výzkum koncipovat? Na co si dát pozor? Co vše obnáší? Jaké jsou finanční a personální nároky? Jaká pozitiva může analýza genderové rovnosti přinést? Odpovědi na tyto...

Informační den k H2020

Technologické centrum AV ČR zve na společný informační den zaměřený na tři oblasti Horizontu 2020, konkrétně na FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP (Šíření excelence a rozšiřování účasti) a SwafS (Věda se společností a pro společnost). Účastníci/ce dostanou v jediném dni základní informace o již otevřených a připravovaných výzvách na poslední tři roky H2020, o specifikách typů projektů, finančních otázkách a dalších, jako je např. Open Access, komunikace a šíření výsledků či proces hodnocení...

Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhl seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádalo NKC – gender a věda ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Cílem semináře bylo představit a diskutovat aspekty procesu kulturní a institucionální změny v evropském a českém kontextu, úspěšné strategie prosazování tématu ve výzkumných institucích a příklady dobré praxe z mezinárodního projektu TRIGGER i českých výzkumných a grantových institucí. Na semináři byla představena nová metodika NKC – gender a věda Genderová...

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje lidí, personální politiky a systematické podpory kariérního rozvoje vědkyň a vědců, jejíž nedílnou součástí je i podpora genderové rovnosti. Workshop proběhl 14. 9. 2017 v prostorách výzkumného centra CEITEC Masarykova univerzita v Brně. Na workshopu vystoupila Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele (CEITEC MU), která se ve své prezentaci a navazující diskusi...

Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete projekt na podporu genderové rovnosti ve vaší instituci, například v rámci OP VVV, nebo Horizontu 2020? Chcete se věnovat systematické podpoře a rozvíjet aktivity pro zlepšení kariérního rozvoje žen a mužů, nebo začít řešit otázku genderové dimenze v obsahu výzkumné činnosti? Na workshopu budeme diskutovat o tom, jaká je dobrá praxe a vaše zkušenosti, jaké jsou úspěšné strategie pro zahájení aktivit, jak prosazovat a komunikovat téma genderové rovnosti a čemu se hned od počátku vyhnout. Kdy: 2. 5....

Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře začínajících vědkyň a vědců. Kateřina Cidllinská z NKC – gender a věda představila mentoringový program a společně s účastníky a účastnicemi jsme diskutovali možnosti realizace aktivit a opatření v jejich výzkumných institucích, například prostřednictvím projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v OP VVV. Prezentace z workshopu zde.

Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na začátku listopadu 2016. Výzva a všechny dokumenty pro žadatele jsou uveřejněny zde. Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu usilovat o získání ocenění „HR Award“. Součástí projektu jsou také aktivity...

Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: zkušenosti z Velké Británie

Dne 17. a 18. října 2016 proběhly v Praze semináře pro Pracovní skupinu pro změnu a pro vedení VŠCHT Praha v rámci projektu TRIGGER. Lektor Gary Lokez Velké Británie, vedoucí Equality Challenge Unit, představil národní ocenění Athena Swan pro výzkumné instituce a univerzity, které se aktivně věnují podpoře genderové rovnosti. Oceňování institucí pomáhá genderové rovnosti ve vědě Hned v úvodu prvního semináře Loke zdůraznil, že i přes odlišné podmínky v českém a britském akademickém prostředí (legislativa, medializace tématu apod.), se z hlediska genderové rovnosti potýkáme s obdobnými problémy: nízké...

Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Na semináři Pracovní skupiny pro změnu, který se konal 25. května 2016 v Praze, vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro VVI, Úřad vlády ČR a Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje, MŠMT. Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát? Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří? Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují? Co přináší...