Novinky

NKC v médiích

V prvním čtvrtletí zástupkyně NKC vystupovaly v médiích především k tématu zastoupení žen v české vědě i ke kampani „Jedna velikosti nestačí,“ tedy k oblasti genderové dimenze ve vědě a výzkumu. Tady přinášíme některé z rozhovorů a článků. Uplatnění žen ve vědě Už v lednu vystoupila vedoucí NKC Marcela Linková ve Studiu 6 České televize k tématu postavení žen v české vědě, ať už jde o jejich zastoupení nebo překážky, s nimiž se ženy během své kariéry potýkají. Na záznam rozhovoru se můžete podívat tady:...

Cena Milady Paulové za rok 2022 směřuje do oblasti neurověd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC vyhlásilo už 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Letos bude určena pro vědkyně za jejich celoživotní přínos v oblasti neurověd. Záměrem letošního ročníku je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT tak chce přispět ke zviditelnění vědkyň, jejichž práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či periferní,...

Novinky z komunity pro změnu

Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata: Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace...

Jedna velikost všem opravdu nestačí. I ve vědě a výzkumu je třeba pracovat s rozdílností lidí a jejich potřeb

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR zahajuje dnes kampaň nazvanou „Jedna velikost nestačí.“ NKC se tak zapojuje do celosvětových oslav mezinárodního dne žen, které mají letos téma Break The Bias. Kampaň NKC má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny. Vědecké výstupy vznikající pro „univerzálního“ člověka, kterým je stále mnohdy muž, v řadě případů opomíjí odlišnost potřeb...

Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

Již více než 20 let poskytujeme podporu českým vysokým školám a vědecké komunitě. V rámci této činnosti jsme nově spustili e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2022

Dnes si již posedmé připomínáme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Tento svátek poukazuje nejen na  důležitou roli, kterou mají ve vědě a výzkumu a že jim vděčíme za mnohé objevy, které nás posouvají dál. Zastupení žen mezi výzkumníky je bohužel stále nízké a i na to má tento svátek upozornit. Česká republika se svými 27 % řadí na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve vědě pro...

Rozhovor s Rut Bízkovou

Ing. Rut Bízková je členkou Rady pro vědu, výzkum a inovace a v jejím rámci vede Pracovní skupinu pro rovnost žen a mužů. Její odborná dráha je nedomysltelně spjata také s tématem životního prostředí. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. V roce 2010 se stala ministryní životího prostředí. Byla také...

Rozhovor s Hanou Auer Malinskou

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D. vystudovala molekulární biologii na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje především s rostlinami. Věnuje se rostlinné genetice, fyziologii a biotechnologii. Vede katedru biologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Co pro Vás znamená udržitelnost? Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí? Vyrostla jsem na vesnici, tehdy se tomu sice neříkalo „udržitelnost“, ale lidé se tam chovali tak, že z přírody brali...

Rozhovor s Magdalenou Dariou Vaverkovou

Doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. působí jako docentka na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Její vědecká činnost pokrývá problematiku v oblasti ochrany a životního prostředí. Zabývá se problematikou vlivu procesů a chování vyplývajících z produkce a zpracování různých druhů odpadů na stav životního prostředí. Hlavním předmětem jejího vědeckého zájmu jsou bioindikátory, bioindikace, ekotoxikologie, odpady, využití odpadů, rekultivace a sanace degradovaných území a hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí....

Rozhovor s Danou Adamcovou

doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. působí na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Vystudovala obor Odpadové hospodářství na Agronomické fakultě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a v roce 2011 získala doktorát v obru Technologie odpadů na této univerzitě. V letech 2008-2010 byla zaměstnána na Ústavu aplikované a krajinné ekologie jako Technická pracovnice pro výuku a v letech 2010-2018 pracovala na tomto ústavu jako odborná asistentka a od roku 2019...