Novinky

Připravujeme prevalenční studii genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Na podzim letošního roku připravujeme šetření k genderově podmíněnému násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, které je v českém prostředí svým rozsahem první svého druhu. Navazovat bude na evropskou studii provedenou v rámci projektu Horizontu 2020 UniSAFE. Ta ukázala, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob (62 %). Poslední data o genderově podmíněném násilí na českých veřejných vysokých školách a výzkumných pracovištích pocházejí z roku 2009. V současné...

Nominace na Cenu Milady Paulové 2023 jsou stále otevřené!

Až do konce července můžete nominovat vědkyni na Cenu Milady Paulové. Letošní ročník se zaměřil na oblast bioekonomiky. Ta zahrnuje zemědělství, lesnictví, akvakulturu, potravinářský a chemický průmysl nebo energetiku. Z širokého ekonomického hlediska pokrývá soubor činností týkajících se vynálezů, vývoje, výroby a obnovitelného využití biologických produktů a procesů. Podrobnosti k nominaci najdete zde.

Systém financování vysokých škol může podpořit genderovou rovnost a inkluzi

Nová studie, kterou zveřejnila Evropská komise, analyzuje zavádění systémů financování vysokých škol podle výkonnosti a hodnotí také jejich dopad ve 27 členských státech EU. Jedním ze zjištění je, že dohody o výkonnosti a další nástroje financování vysokých škol mohou podporovat genderovou rovnost a také inkluzi. Inkluze se zde promítá do cílů, které se týkají dostupnosti vysokoškolského vzdělávání pro studenty z menšin, mentoringu a podpory znevýhodněných studujících, podpory rovných příležitostí, genderové rovnosti, inovací ve výuce a zlepšení kvality výuky. Studie uvádí jako příklady...

Kdo je ve výzkumu genderově podmíněného domácího násilí (ne)vyslyšen?

Naše kolegyně Blanka Nyklová, která se dlouhodobě věnuje tématu domácího násilí a genderově podmíněného násilí se svými kolegy Danou Moree z Fakulty humanitních studií a Petrem Kubalou ze Sociologického ústavu AV ČR, publikovala studii k tématu etických problémů ve výzkumu genderově podmíněného domácího násilí. Studie nese název: Who Gets heard/hurt in Gender-Based Domestic Violence Research: Comparing Ethical Concerns in Three Qualitative Research Designs. Konkrétně se studie věnuje otázkám, o kterých je třeba uvažovat ještě před začátkem výzkumu...

Zacíleno na nerovnosti v politikách výzkumu. Jak je na tom Evropa?

Osoby pracující ve výzkumu, stejně jako ty, pro které jsou výsledky výzkumu určeny, mají různé osobní charakteristiky, jako je například etnický původ či vyznání, jsou různého věku, zdravotního stavu, pohlaví nebo genderové identity. Tyto vlastnosti se často vzájemně prolínají a mohou být důvodem, proč jsou některé skupiny či osoby v rámci společnosti i ve vědě a výzkumu diskriminovány, přehlíženy či znevýhodněny. Pro označení této perspektivy se používá slovo intersekcionalita. Mapování evropských národních politik a poskytovatelů realizované...

Co je gender health gap a jaké má dopady?

NKC – gender a věda se 8. 6. 2023 zúčastnilo zasedání kabinetu organizace Ministr zdraví, která si klade za cíl prodloužit lidem v Česku dobu prožitou ve zdraví. Ananké Nebeská, která se na NKC věnuje genderové dimenzi v obsahu výzkumu, zde přednesla příspěvek o gender health gap, tedy genderové nerovnosti v oblasti zdraví. Gender health gap se netýká pouze ženských onemocnění, jako je například endometrióza, ale projevuje se i tam, kde je mužské tělo (či...

Debata Deníku N: Kauzy sexuálního násilí a jak o nich psát a mluvit

10. června proběhla v rámci knižního jarmarku Knihex v Kasárnách Karlín debata Deníku N zaměřená na téma sexuálního násilí a obtěžování. Uskutečnila se u příležitosti vydání knihy „Když promluvila“, která popisuje odhalení nejznámějšího případu sexuálního obtěžování v Hollywoodu, který odstartoval hnutí #MeToo. Zatímco první část debaty se zaměřila na práci médií při odhalování a popisování případů genderově podmíněného násilí a obtěžování, druhá část se věnovala problematice systémových překážek při řešení této problematiky na vysokých školách i...

Uspořádali jsme pilotní školení zaměřené na řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí

V pátek 2. června jsme odpilotovali školení na podporu řešení genderově podmíněného násilí v českém akademickém prostředí. Školení se zúčastnily ombudsosoby a další kontaktní osoby, které působí na univerzitách a ve výzkumných institucích. Školení vzniklo na základě evropského výzkumu a mezinárodní spolupráce v rámci projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí. Školení bylo určeno primárně osobám, které jsou na vysokých školách a ve výzkumných institucích pověřeny agendou zaměřenou na vytváření a zavádění opatření k řešení genderově...

Panelová diskuze L´Oréal Pro ženy ve vědě se zaměřila na sexuální obtěžování i návrat vědkyň po rodičovské pauze

17. května proběhla na Francouzském velvyslanectví v Praze diskuze u příležitosti vyhlášení laureátek 17. ročníku talentového programu L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Diskuze se účastnili Petr Štěpánek, ředitel pro vědu společnosti L’Oréal, Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, a loňská laureátka ceny L´Oréal imunoložka Zuzana Střížová a za NKC Marcela Linková. Tématem debaty byl aktuální problém sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí, který se projevuje i ve výzkumném prostředí, a také překážky, kterým...

Bratislavská konference Férová akadémia otevřela otázku bezpečného akademického prostředí a rovnosti ve vědě

9. května se v Bratislavě uskutečnila konference Férová akadémia, kterou pořádá iniciativa Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Konference se věnovala podpoře podmínek pro genderovou rovnost ve vědě a výzkumu a také tématu bezpečí a respektu. V úvodní přednášce Marcela Linková představila aktuální vývoj politiky EU v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, novinky z projektu GENDERACTIONplus a práci NKC. „Byla to skvělá příležitost propojit české a slovenské akce a porovnat dosažený pokrok. Musíme opět...