Novinky

Úvodní školení o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí a model 7P

Kdy: 25. června, 9:30 – 15:00     Kde: Zoom Školení projektu GenderSAFE se věnuje řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí za pomoci tzv. modelu 7P vyvinutého v rámci projektu UniSAFE: prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb, partnerství a politiky. Účastnictvo získá přehled o hlavních politických rámcích a prioritách EU zaměřených na řešení genderově podmíněného násilí ve vysokém školství a výzkumu, seznámí se s konkrétními kroky a inspirativními postupy, které již byly v jiných evropských institucích...

Je doprava bezpečná pro všechny bez rozdílu? Ne tak docela, upozorňuje nová případová studie NKC – gender a věda

Doprava ovlivňuje bez nadsázky životy každé*ho z nás. Nikoliv však stejně. Data ukazují, že ženy a muži využívají dopravní prostředky odlišným způsobem a za jiným účelem. A také jim například hrozí jiná zdravotní rizika v souvislosti s automobilovými nehodami. Nová případová studie NKC – gender a věda se snaží přiblížit, proč a jak zahrnout genderovou dimenzi do výzkumu a negativním dopadům tak předcházet. Proč vůbec řešit genderovou dimenzi v dopravě? Stejně jako v jiných oblastech...

Tipy na čtení

I nyní vám u příležitosti publikace našeho newsletteru přinášíme několik čerstvých tipů ke čtení. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. stoletíCílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo...

Nové minikurzy pro lepší porozumění plánů genderové rovnosti

V rámci našich podpůrných aktivit jsme připravily nový formát na naší e-learningové platformě Moodle: online mini-kurzy. Na rozdíl od kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, se mini-kurzy věnují konkrétním tématům z oblasti implementace plánu genderové rovnosti a jeho jednotlivých částí. Kromě toho mohou mini-kurzy využít osoby, které se primárně nezabývají agendou genderové rovnosti, ale potřebují získat základní znalost v dané oblasti. Po absolvování mini-kurzu je udělen...

Inspire Inclusiveness: Ohlédnutí se za kampaní k Mezinárodnímu dni žen

V rámci března a tím pádem i měsíce ženské historie došlo k náhodné souhře několika okolností: tématem letošního Mezinárodního dne žen se stalo heslo Inspire Inclusiveness. A naše oddělení k začátku března publikovalo svou první letošní případovou studii s názvem Genderová dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání. V průběhu března jsme proto v rámci oslav MDŽ a vůbec měsíce ženské historie představovaly klíčová témata případové studie sepsaná v rámci naší dlouhodobé kampaně Jedna...

První letošní workshop Komunity pro změnu

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval procesním požadavkům plánu genderové rovnosti a jejich implementaci v institucích VaVaI. V jeho rámci jsme se zaměřily*i na stav implementace plánu genderové rovnosti ve vztahu k procesním požadavkům a na sdílení dobré i méně úspěšné praxe. Součástí programu byly aktuální informace Evropské komise k připravovaným kontrolám plánů genderové rovnosti (legal compliance checks). Účastnice*íci workshopu si také mohly*i ověřit, jak si jejich instituce v oblasti plnění procesních požadavků...

NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE

V březnu svoji činnost zahájil nový evropských projekt GenderSAFE. NKC – gender a věda je součástí konsorcia osmi institucí, jejichž úkolem je v následujících třech letech podpořit úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru, a přispět tak k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství. Projekt navazuje na projekt UniSAFE a konkrétně bude mít za úkol vytvořit evropský kodex chování na základě...

Nová případová studie přibližuje význam genderové dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání

Kvalitní výzkumy týkající se práce a vzdělávání by měly zohledňovat společenskou různorodost a rozdílné potřeby, k čemuž jsou v první řadě zapotřebí náležitá data. Nová případová studie NKC – gender a věda proto upozorňuje na význam genderové dimenze v oblasti inkluzivity v obou zmíněných oblastech, a obsahuje i doporučení, co do tvorby výzkumů zahrnout. Kampaň Jedna velikost nestačí oddělení NKC – gender a věda dlouhodobě upozorňuje na problematiku výzkumů, které nezohledňují rozdílné potřeby osob různých...

Proběhl pilotážní workshop Katalyzátorů změny

NKC − gender a věda uspořádalo 29. února workshop k pilotáži nového nástroje pro vysokoškolské a výzkumné instituce − Katalyzátory změny. Model Katalyzátorů změny byl navržen specificky pro účely výzkumných organizací a vysokých škol, které usilují o genderovou rovnost zejména prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Cílem nástroje je pomoci institucím mapovat postup institucionalizace v klíčových oblastech institucionální změny v oblasti genderové rovnosti. Cílem workshopu bylo získat na nový nástroj zpětnou vazbu. Všem zapojeným institucím (šlo o...

NKC – gender a věda uspořádalo konferenci o genderové rovnosti a inkluzivitě v Evropském výzkumném prostoru

Letošní Mezinárodní den dívek a žen ve vědě oslavilo NKC – gender a věda i na konferenci ERA of Inclusive Gender Equality, kterou uspořádalo v rámi námi koordinovaného projektu GENDERACTIONplus ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu GENDERACTIONplus pod záštitou belgického předsednictví Rady EU. Cílem konference bylo diskutovat budoucí priority v oblasti inkluzivní genderové rovnosti pro politickou agendu Evropského výzkumného prostoru (ERA) na roky 2025 a 2027, a zahájit diskuse směřující k dalšímu rámcovému programu. Podkladem...