Novinky

České akademické prostředí a genderovou rovnost popisujeme v časopise Sociologica

O genderovou rovnost ve veřejném vysokém školství a výzkumu se zasazujeme už víc než dvacet let – a teď jsme shrnuly své poznatky a vývoj z posledních let do odborného článku v časopise Sociologica. Dočtete se v něm, že genderová rovnost v akademickém prostředí začíná být v posledních dvou letech často skloňované téma – přispívá k tomu vícero faktorů, například zavádění plánů genderové rovnosti jako kritéria způsobilosti v programu Horizont Evropa a také aktivity studentských iniciativ, které řeší genderově podmíněné...

Nová příručka vám pomůže se zavedením genderově senzitivního jazyka

Naše nová příručka Jak na senzitivní komunikaci v instituci přináší návod, užitečné rady, prakticképostupy a doporučení pro to, jak pracovat s genderově senzitivním jazykem v externí i v interní komunikaci vysokoškolských a výzkumných institucí. Představuje tak další pomůcku k vytvoření férového a inkluzivního prostředí pro všechny. Příručka vychází jak z odborné literatury, tak i z našich zkušeností s workshopy v českých vysokoškolských a výzkumných institucích, z workshopů Komunity pro změnu a z dostupných příkladů dobré...

Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR

Do konce listopadu se můžete zapojit do naší prevalenční studie zaměřené na zmapování genderově podmíněného násilí na českých veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR. Možnost vyplnit dotazník mají i lidé, jejichž instituce se k šetření nepřipojila. Pokud nám chcete pomoci s prevalenční studií, i když se vaše instituce nezapojila do našeho unikátního výzkumu, můžete dotazník v českém jazyce vyplnit na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dostupný zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN . Děkujeme za...

Cenu Milady Paulové 2023 získala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se za svůj přínos v oblasti bioekonomiky stala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cenu převzala na slavnostním ceremoniálu 20. 11. od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka. Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc., patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve...

Bezpečné a respektující akademické prostředí – nový UniSAFE Toolkit a Bílá kniha Od politik k praxi

Dlouho očekávaný toolkit projektu UniSAFE je zde! Chcete řešit genderově podmíněné násilí ve vaší instituci, navrhujete politiku nebo se snažíte zlepšit stávající opatření? Soubor nástrojů projektu UniSAFE je určen na podporu vysokoškolských a výzkumných institucí při řešení problematiky genderově podmíněného násilí. Tento komplexní soubor nástrojů nabízí návod, jak navrhovat účinné politiky a zavádět konkrétní opatření. Nabízí také příklady dobré praxe, kterými se můžete při zavádění funkčního mechanismu na potírání genderově podmíněného násilí inspirovat. Toolkit je...

Jak na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti, zjistíte v nové příručce

Pro všechny výzkumné instituce, které pracují na institucionální změně, jsme připravili novou příručku zaměřenou na monitoring a evaluaci plánů genderové rovnosti. Oba tyto kroky jsou nezbytnou součástí cyklu plánů genderové rovnosti. Bez vyhodnocení toho, jak dobře si daná instituce vede při naplňování cílů tohoto plánu, se totiž může stát, že bude využívat své zdroje, aniž by se jí dařilo dosahovat změn, které si předsevzala. Hlavním cílem monitoringu a evaluace by měla být podpora institucionální změny...

Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Spustili jsme šetření k genderově podmíněnému násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, které je v českém prostředí svým rozsahem první svého druhu. Navazuje na evropskou studii provedenou v rámci projektu Horizontu 2020 UniSAFE. Ta ukázala, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob (62 %). Poslední data o genderově podmíněném násilí na českých veřejných vysokých školách a výzkumných pracovištích pocházejí z roku 2009. V současné době tak chybí aktuální...

Tipy ke čtení a poslechu

Genderová dimenze duševního zdraví v časopise Psychologie Dnes Od září letošního roku spolupracujeme s redakcí časopisu Psychologie dnes na sérii článků k tématu genderové dimenze v péči o duševní zdraví. První text se věnuje obecně tématu péče o duševní zdraví a tomu, proč je důležité do ní začlenit i genderovou dimenzi. Druhý díl se věnuje ADHD a jejímu genderovému rozměru. Třetí díl je pak o stále aktuálním tématu well-beingu a sebepéče. Texty najdete jak v tištěném...

Nová případová studie přibližuje genderovou dimenzi potravinových systémů

Genderové rozdíly a nerovnosti ve společnosti se promítají i v tak klíčové oblasti, jako je produkce potravin a nakládání se zdroji a technologiemi, které jsou v rámci potravinových systémů potřeba. Naše nová případová studie proto ukazuje, jak konkrétně se nerovnosti projevují a jak ve výzkumu této oblasti pracovat s hlediskem genderu. Většina témat spojených s potravinovými systémy se nějakým způsobem týká lidí a jejich životů, proto má smysl i ve výzkumech, které se na toto...

Hledáme specialistu/ku externí komunikace

Do našeho oddělení hledáme specialistu/ku, který/á se bude věnovat externí komunikaci. Jedná se o pozici na úvazek 0,8. Co tato pozice obnáší? Podrobnosti najdete na webu Sociologického ústavu AV ČR zde.