Novinky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila stanovisko k návratovým grantům

V pátek 31. května 2024 zasedala ve Strakově akademii Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá nový ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Členové RVVI na zasedání projednali*y a schválili*y stanovisko k návrhu skupiny grantových projektů Návratové granty, který předložila Grantová agentura ČR.  Návratové granty jsou určené vědcům a vědkyním po kariérní přestávce v souvislosti s péčí o dítě (nebo jiného člena rodiny) s cílem umožnit jim návrat k vědecké kariéře...

Je doprava bezpečná pro všechny bez rozdílu? Ne tak docela, upozorňuje nová případová studie NKC – gender a věda

Doprava ovlivňuje bez nadsázky životy každé*ho z nás. Nikoliv však stejně. Data ukazují, že ženy a muži využívají dopravní prostředky odlišným způsobem a za jiným účelem. A také jim například hrozí jiná zdravotní rizika v souvislosti s automobilovými nehodami. Nová případová studie NKC – gender a věda se snaží přiblížit, proč a jak zahrnout genderovou dimenzi do výzkumu a negativním dopadům tak předcházet. Proč vůbec řešit genderovou dimenzi v dopravě? Stejně jako v jiných oblastech...

Inspire Inclusiveness: Ohlédnutí se za kampaní k Mezinárodnímu dni žen

V rámci března a tím pádem i měsíce ženské historie došlo k náhodné souhře několika okolností: tématem letošního Mezinárodního dne žen se stalo heslo Inspire Inclusiveness. A naše oddělení k začátku března publikovalo svou první letošní případovou studii s názvem Genderová dimenze v inkluzivním přístupu v práci a vzdělávání. V průběhu března jsme proto v rámci oslav MDŽ a vůbec měsíce ženské historie představovaly klíčová témata případové studie sepsaná v rámci naší dlouhodobé kampaně Jedna...

NKC – gender a věda zahájilo nový projekt Horizontu Europa: GenderSAFE

V březnu svoji činnost zahájil nový evropských projekt GenderSAFE. NKC – gender a věda je součástí konsorcia osmi institucí, jejichž úkolem je v následujících třech letech podpořit úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru, a přispět tak k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství. Projekt navazuje na projekt UniSAFE a konkrétně bude mít za úkol vytvořit evropský kodex chování na základě...

Proběhl pilotážní workshop Katalyzátorů změny

NKC − gender a věda uspořádalo 29. února workshop k pilotáži nového nástroje pro vysokoškolské a výzkumné instituce − Katalyzátory změny. Model Katalyzátorů změny byl navržen specificky pro účely výzkumných organizací a vysokých škol, které usilují o genderovou rovnost zejména prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Cílem nástroje je pomoci institucím mapovat postup institucionalizace v klíčových oblastech institucionální změny v oblasti genderové rovnosti. Cílem workshopu bylo získat na nový nástroj zpětnou vazbu. Všem zapojeným institucím (šlo o...

Novinky z komunity pro změnu

Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata: Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace...

Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

Již více než 20 let poskytujeme podporu českým vysokým školám a vědecké komunitě. V rámci této činnosti jsme nově spustili e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2022

Dnes si již posedmé připomínáme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Tento svátek poukazuje nejen na  důležitou roli, kterou mají ve vědě a výzkumu a že jim vděčíme za mnohé objevy, které nás posouvají dál. Zastupení žen mezi výzkumníky je bohužel stále nízké a i na to má tento svátek upozornit. Česká republika se svými 27 % řadí na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve vědě pro...

Rozhovor s Rut Bízkovou

Ing. Rut Bízková je členkou Rady pro vědu, výzkum a inovace a v jejím rámci vede Pracovní skupinu pro rovnost žen a mužů. Její odborná dráha je nedomysltelně spjata také s tématem životního prostředí. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. V roce 2010 se stala ministryní životího prostředí. Byla také...

Rozhovor s Hanou Auer Malinskou

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D. vystudovala molekulární biologii na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje především s rostlinami. Věnuje se rostlinné genetice, fyziologii a biotechnologii. Vede katedru biologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Co pro Vás znamená udržitelnost? Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí? Vyrostla jsem na vesnici, tehdy se tomu sice neříkalo „udržitelnost“, ale lidé se tam chovali tak, že z přírody brali...