Novinky

Call for Action za bezpečnější a respektující akademické prostředí

Výstupem z konference Ending gender-based violence in Academia je Call For Action, který jednak poukazuje na význam celého tématu genderově podmíněného násilí a obtěžování a také na to, jakou roli při jeho řešení hrají jednotliví aktéři, jako jsou samy univerzity a výzkumné organizace, poskytovatelé podpory na vědu a výzkum, členské státy EU i jednotlivci. Připojit se ke Call for Action a dát tak najevo, že podporujete snahy o bezpečné a respektující prostředí v akademické a...

Spouštíme pokračování kurzu Genderová rovnost v instituci

Dnes spouští NKC e-learningový kurz s názvem KURZ II: Genderová rovnost v instituci. Jedná se o veřejný vzdělávací nástroj pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovišť. Cílí zejména na osoby, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv, kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti...

Nový projekt Sociologického ústavu AV se zaměří na dopady chytrých domácností. Chybět nebude ani genderová dimenze

Nový tříletý projekt Smart(ening up the modern) home: Redesigning power dynamics through domestic space digitalization (evropské schéma CHANSE) odstartoval na Sociologickém ústavu kulatým stolem 14. listopadu. Projekt vede Petr Gibas a spolupracují na něm i naše kolegyně Blanka Nyklová a Nina Fárová. Projekt se zaměří na proměnu domácností, která se pojís chytrými technologiemi. Ty v posledních letech pronikají do obydlí stále častěji, o tom, jaké jsou jejich sociální a kulturní dopady, se však mnoho neví....

Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie COVIDU-19

Naše kolegyně Blanka Nyklová s Vandou Černohorskou spolu s Danou Moree z Fakulty humanitních studií pro letošní páté číslo Sociologického časopisu připravily článek, který interpretuje některá zjištění z výzkumu dopadů pandemie na řešení a prevenci domácího násilí. Tu Blanka Nyklová a Dana Moree publikovaly v roce 2021. Studie ukázala, že domácí násilí, zejména v podobě partnerského násilí na ženách, mělo podle očekávání v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 vzrůstající intenzitu. Ze studie také vyplynulo, že...

Monitorovací zpráva o postavení žen ve vědě za rok 2020: počet žen ve výzkumu mírně rostl. ČR je ale stále na chvostu EU

Národní kontaktní centrum – gender a věda vydalo Monitorovací zprávu o zastoupení žen ve vědě a výzkumu za rok 2020.  V ní mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005. Zastoupení žen mezi výzkumníky po stagnaci posledních let mírně roste, v roce 2020 dosáhlo 27,6 %. I přes tento pozitivní vývoj se však jedná o jedno z nejnižších zastoupení žen. V evropském srovnání měla Česká republika...

Cenu Milady Paulové 2022 získala prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

12. prosince udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš Cenu Milady Paulové za rok 2022. Za svůj celoživotní přínos oboru neurověd ji získala prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. Prof. Kubala Havrdová působí jako vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a...

Výsledky unikátního evropského projektu UniSAFE k obtěžování a násilí na univerzitách: téměř 2 z 3 lidí s ním mají nějakou zkušenost

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Byla zaměřena na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Včera na konferenci zazněly také výsledky unikátního projektu UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí...

Mezinárodní projekt Gender-SMART končí. Přinesl postupy k prosazování rovnosti v zemědělských a přírodních vědách

Devět evropských partnerů projektu Gender-SMART zhodnotilo 19. října 2022 na závěrečné konferenci v Bruselu čtyři roky spolupráce a podělilo se o své zkušenosti a osvědčené postupy při prosazování rovnosti žen a mužů v oblasti zemědělských a přírodních věd. Zvláštní pozornost byla věnována mladým lidem, otázkám začleňování v digitálním věku, a to u příležitosti Evropského roku věnovaného právě mladým. NKC bylo jedním z partnerů projektu a poskytovalo svou expetýzu v oblasti hodnocení plánů genderové rovnosti. Vedoucí...

Chystáme pro vás druhý e-learningový kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“

Kurz je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice. Je vhodný především pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které mají na starosti řízení lidských zdrojů, a pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti. Po jeho absolvování obdržíte certifikát. Těšit se můžete na celkem šest výukových modulů, zaměřených na následující oblasti: Horizont Evropa Tento modul mapuje rámcový program Horizont Evropa,...

NKC vydává příručku, která shrnuje právní aspekty genderově podmíněného násilí na vysokých školách

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků. Proto NKC ve spolupráci s odbornicí Šárkou Homfray připravilo příručku, která shrnuje právní aspekty této problematiky a může tak sloužit jako hodnotný podpůrný materiál pro ombudsosoby a další pověřené řešením této problematiky...