Novinky

Cena Milady Paulové 2021: nominované

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. Laureátkou ceny se stala 10. prosince 2021 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Nominovány na udělení Ceny pro rok...

Prof. Dagmar Juchelková: Ve svém oboru jsem našla krásu

Bývalá vedoucí Katedry energetiky na VŠB-TU Ostrava, zakladatelka Centra ENET či mezinárodní konference IRRC Waste-to-Energy, zástupce České republiky v řadě mezinárodních energetických pracovních skupin a hostující profesorka na univerzitě v Carbondale. Jen krátký výčet úspěchů prof. Dagmar Juchelkové, jež své profesní působení spojila s energetikou, a zásadně tak ovlivnila podobu tohoto oboru v Česku. O tom, co ji k energetice přivedlo, zda někdy čelila genderovým předsudkům, či jak je společností vnímán její obor, promluvila v...

Cenu Milady Paulové 2020 obdržela dr. Ilona Müllerová

Cenu Milady Paulové za rok 2020 obdržela ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR a průkopnice v oboru elektronové mikroskopie, Ing. Ilona Müllerová, DrSc., a to za celoživotní přínos v oblasti elektrotechniky. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. „Alfa a omega je vydržet. Nevzdat se a zase to znovu a znovu zkoušet,“ říká laureátka letošní ceny Dr. Müllerová, která o významu...

Cena Milady Paulové 2020: nominované

V roce 2020 si připomínáme 100 let od založení první české fakulty elektrotechniky. Ta se dnes jako obor zabývá řadou disciplín, bez kterých by byl náš každodenní život nemyslitelný. Ceny Milady Paulové proto reagovala na toto výročí s cílem upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost. Jméno laureátky ceny bude zveřejněno na konci listopadu. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2020 splnily (v abecedním pořadí): prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Pracoviště: Fakulta elektrotechnická...

Cenu Milady Paulové obdržela jazykovědkyně Marie Čechová

Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdržela bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. „Když jsem na počátku sedmdesátých let začínala s odbornou prací, ať šlo o jakýkoli odborný tým, redakční radu, autorský kolektiv učebnic a jiné, vždy jsem v něm...

Cena Milady Paulové 2017: nominované

Cena Milady Paulové 2017 si klade za cíl ocenit a poukázat na práci badatelek v oblasti klinické medicíny. Oblast byla zvolena s přihlédnutím k 120. výročí, kdy lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové a následně jí před 115 lety udělila titul. V roce 2017 také uplyne 70 let od udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori. prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.,...

CENA MILADY PAULOVÉ 2015: NOMINOVANÉ

Rok 2015 byl organizací UNESCO vyhlášen za rok světla a technologií založených na světlech. V roce 2015 také uplynulo 30 let od úmrtí vynikající osobnosti české fyziky, profesorky Adély Kochanovské, a 90 let od zveřejnění převratné dizertační práce astronomky Cecilie Payne-Gaposchkinové, v níž rozporovala dobové přesvědčení, že hvězdy jsou složeny z těžkých kovů a dokázala, že jsou tvoženy z vodíku a hélia. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2015 splnily (v abecedním pořadí): prof. RNDr. Pavla...

Cena Milady Paulové 2014: nominované

V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková, podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací veřejného prostoru, jeho proměnami a stavebními zásahy člověka do něj, a motivovat dívky ke studiu technických oborů. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2014 splnily (v abecedním pořadí): prof. Ing. Milena...

CENA MILADY PAULOVÉ 2013: NOMINOVANÉ

Cena Milady Paulové byla v roce 2013 udělena v oblasti farmakologie, resp. experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, a to s odkazem na dílo a působení prof. Heleny Raškové, české i mezinárodní farmakologické legendy, od jejíhož narození v roce 2013 uběhne sto let, a působení prof. Hedviky Zemánkové-Kunzové, první přednostky Farmakologického ústavu Univerzity Palackého v Olomouci, od jejíhož úmrtí uběhne 60 let. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2013 splnily (v abecedním...

CENA MILADY PAULOVÉ 2011: NOMINOVANÉ

V roce 2011 byla Cena Milady Paulové udělena v  oboru chemických věd s odkazem na iniciativu Organizace spojených národů, jež tento rok vyhlásila rokem chemie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu životního prostředí. Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2011 splnily (v abecedním pořadí): prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Oblast výzkumu: nanotechnologie, nanomateriály „Od jakživa, co se...